SK vodní slalom České Budějovice

Co je projekt Revitalizace?

Projekt Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné je v současnosti největším projektem SK vodní slalom České Budějovice. Jeho cílem je zmodernizovat areál včetně slalomové tratě a zlepšit podmínky pro trávení volného času návštěvníků - například vybudováním nové cyklostezky či dětského hřiště.

Rozvoj areálu:

Myšlenka rozvoje areálu přišla s novým managementem klubu, který si uvědomil obrovský potenciál areálu. Již bylo realizováno několik objemově menších projektů, především ve spolupráci s Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice - například rekonstrukce sociálních zařízení či nové značení v areálu. Projekt Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné je zatím objemově největším a také nejkomplexnějším projektem. Již teď je připraven navazující projekt rekonstrukce loděnice, který by vytvořil vynikající zázemí nejen pro sportovce, ale i návštěvníky.

První žádost byla podána v červenci roku 2008, ale nebyla schválena. Druhé podání žádosti v červnu 2009 již bylo úpěšné a v prosinci bude podepsána smlouva. Projekt Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné je z 87 % financován z Regionálního operačního programu (ROP) a ze 13 % statutárním městem České Budějovice, které je partnerem projektu. Jeho celkový finanční objem je 29 666 099 Kč. Realizace projektu bude dokončena v září 2011, přičemž hlavní práce budou ukončeny v dubnu 2011 (slalomová trať bude plně funkční) .

Výstupy a poskytované služby:

 • dokončená rekonstrukce a revitalizace areálu (modernizovaná slalomová trať včetně plochy pro kanoepolo, prvky zvyšující bezpečnost a komfort návštěvníků)
 • nová nástupní místa
 • celoroční zpřístupnění areálu, rozšíření služeb pro návštěvníky a veřejnost
 • vybudování hřiště využitelného v zimních měsících jako kluziště
 • vznikne dětské hřiště
 • stezka pro hippo a pěší
 • bude upravena lávka pro pěší
 • vybudování valu, který bude sloužit jako protihluková stěna během kulturních akcí a v zimě bude využitelný pro děti k sáňkování
 • rozšíření poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu
 • zlepšení celkové dopravní obslužnosti
 • poskytování informací za využití moderních informačních a komunikačních systémů
 • zvýšení atraktivity celého území i regionu, zvýšení atraktivnosti pro české i zahraniční návštěvníky a turisty
 • rozšíření nabídky pro různé cílové a zájmové skupiny a zvýšení potenciálu areálu
 • synergický vliv na projekt Splavnění Vltavy a projekt Město a Voda a další plánované projekty
 • alternativní možnost zpřístupnění areálu i pro handicapované apod.

 

Similar stories:
Areal modernisation 5. 3. 2012
Areal modernisation 28.1.2012
Areal modernisation 25. 11. 2011
Areal modernisation 6.11.2011 photos from bird perspective
Areal modernisation 11.9.2011
Areal modernisation 21.8.2011
Areal modernisation 6. 8. 2011
Areal modernisation 28. 7. 2011
Areal modernisation 28.6.2011
Areal modernisation 14.6.2011©SK vodní slalom České Budějovice - všechna práva vyhrazena | rss | design Jan Junek | realizace StachSW
ROP Jihozápad