SK vodní slalom České Budějovice

Konkrétní stavební práce

Řešení infrastruktury areálu
Realizací projektu bude zlepšena celková dopravní obslužnost areálu. To zahrnuje například stavbu mostu u začátků třetí části tratě či vybudování chodníku kolem celé slalomové dráhy. To nejen zpřístupní trať i pro hendikepované, ale také zvýší bezpečnost vodáků, protože se usnadní případné záchranné operace. Pro větší pohodlí i bezpečnost vzniknou hned tři nástupní/výstupní místa.
Město České Budějovice navíc plánuje vybudování cyklostezky, která bude procházet přímo areálem, a to proto, aby se zvýšila bezpečnost cyklistů, protože po vzniku mariny se výrazně zvýší provoz na současné komunikaci (více zde ODKAZ na synergické projekty).
V areálu vznikne dětstké hřiště a plocha na kanoepolo, které bude v zimních měsících využívána jako veřejné kluziště. Bude také vybudován val, který bude během kulturních akcí sloužit jako protihluková stěna a v zimních měsících bude moci být využíván pro sáňkování a bobování.
Celý areál si uchová přírodní charakter. Stupňovitá terasa nabídne možnosti odpočinku s výhledem na nejzajímavější část slalomové tratě.

Úprava slalomové tratě
Trať bude primárně rozdělena do tří částí.

První prostor bude sloužit pro rozcvičení a pro trénink a pro závody mladších a méně zkušených sportovců. Bude také vhodný pro základní výcvik chování v divoké vodě. Druhou částí slalomové trati bude tréninková část, která nabídne vhodné podmínky pro začínající vodáky. Třetí část pak bude závodní, na které se budou odehrávat závody vyšší kategorie, její obtížnost bude také nejvyšší.
Všechny části na sebe budou plynule navazovat. Především závodní část tratě bude rozčleněna na vzájemně navazující úseky skluzů (velký podélný sklon) a uklidňovacích bazénů (minimální podélný sklon dna).
Šířka skluzů je volena v rozmezí 5 až 11 metrů, kdy širší skluzy jsou voleny v horní části trati. Délka skluzu se pohybuje v rozmezí 5 až 20 m. Břehy skluzů budou strmé, tvořené oblými valouny (podobně jako je tomu na trati v Liptovském Mikuláši) stabilizovanými ve dně betonem. Dno skluzů bude opevněno betonem a osazeno rošty pro instalaci variabilních překážek.
Šířka uklidňovacích bazénů je volena v rozmezí 12 až 14 m, jejich délka pak v rozmezí 8 až 26 m. Sklon břehů uklidňovacích bazénů bude proměnný, se snahou přiblížit se svým tvarem charakteru přírodního koryta. Břehové opevnění bude tvořit záhozová patka, ve spodní části stabilizovaná podlitým betonem, jejímž materiálem budou výhradně oblé říční kameny a balvany. Dno uklidňovacích bazénů bude opevněno betonem.
Navržené opevnění břehů slalomového kanálu bude zakončeno v úrovni 0,5 m nad provozní hladinou. Nad touto úrovní bude břehový svah koryta plynule napojen na okolní terén. Povrch v tomto úseku bude pokryt zemí a oset.
Levý břeh slalomové dráhy bude opatřen (v prostoru břehového svahu koryta) dřevěným zábradlím výšky 1,1 m, které bude sledovat linii trámové konstrukce v prostoru břehového svahu koryta slalomové tratě. Toto zábradlí bude odsazeno 1,5 m od spodního okraje výše zmíněné trámové konstrukce (ve směru ke korytu) a povrch mezi zábradlím a trámovou konstrukcí bude zpevněn vrstvou zhutněné štěrkodrti (pěšina).
Podél obou břehů bude v celé jejich délce instalován systém pro osazení branek. Ten tvoří na každém břehu řada ocelových sloupků (žárově pozinkovaných), navzájem propojených ocelovým lanem.

Přečtěte si také:
První trénink na nové trati - voda teče pravidelně
Slalomová trať v Českém Vrbném otevřena
Stav modernizace areálu 5. 3. 2012
Stav modernizace areálu 28.1.2012, slalomová trať otevřena od 24.3.2012
Stav modernizace areálu 25. 11. 2011
Stav modernizace slalomové tratě 6.11.2011 a letecké pohledy
Stav modernizace slalomové tratě 11.9.2011
Stav modernizace k 21.8.2011
Kanál 6. 8. 2011
Průběh prací v Českém Vrbném k 28. 7. 2011

Vodácký areál Lídy Polesné
Vodácký areál Lídy Polesné
Vodácký areál Lídy Polesné
Vodácký areál Lídy Polesné
Vodácký areál Lídy Polesné
Vodácký areál Lídy Polesné
©SK vodní slalom České Budějovice - všechna práva vyhrazena | rss | design Jan Junek | realizace StachSW
ROP Jihozápad